สถานที่ : วัดป่าขอม
ที่ตั้ง : บ้านลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง
เส้นทางคมนาคม : จากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันออกตามถนนลาดยางสายราเมศวร์-อภัยบริรักษ์ (พัทลุง-ลำปำ) ประมาณ 6 กิโลเมตร มีถนนลาดยางแยกไปทางทิศใต้ 1 กิโลเมตร
ความสำคัญต่อชุมชน : ภายในวัดมีซากฐานเจดีย์ก่อด้วยอิฐ 1 องค์ พระพุทธรูปหินทรายแดง 3 องค์ ประดิษฐานในอุโบสถ ใบพัทธเสมาหินทรายแดง 2 ใบ พระประธานประชาชนเรียกว่า "พระพุทธนิมิตร" เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิ่นมาก และเป็นหลักฐานที่สำคัญทางด้านศิลปโบราณคดีของจังหวัดพัทลุง
สถาพแวดล้อม : พื้นที่วัดมีคูน้ำล้อมรอบ ปัจจุบันตื้นเขินมากแล้ว รอบๆอุโบสถและฐานเจดีย์มีต้นไม้เตี้ยๆปกคลุมอยู่ทั่วไป พระพุทธรูปหินทรายแดง ได้รับการบูรณะใหม่ แต่ฐานเจดีย์ถูกทิ้งไว้รกเป็นป่าหนาม ยังไม่มีการขุดแต่งหรือขุดค้นทางโบราณคดี
สถานภาพ : ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

วัดป่าขอม

ขอขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลโบราณสถานพัทลุง (เจี๊ยบ วิดีโอ โทร.01-2754150) เอื้อเฟื้อข้อมูล