ชื่อสถานที่ : ถ้ำวัดคูหาสวรรค์
ที่ตั้ง : ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
เส้นทางคมนาคม : จากที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง ไปทางทิศตะวันออกตามถนนลาดยางสาย ช่วยทุกขราษฎร์คูหาสวรรค์ ประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางเดินเท้าและบันไดปูน ประมาณ 100 เมตร
ความสำคัญต่อชุมชน : ภายในถ้ำมีพระพิมพ์ดินดิบ พระพุทธรูปปูนปั้น 35 องค์ พระพุทธไสยาสน์ 1 องค์ ผนังถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ปปร. ภปร. และ พระนามาภิไธยย่อ สก. และ ส.บ. เป็นสถานที่ชาวบ้านนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง
สภาพแวดล้อม : เขาคูหาสวรรค์หรือเขาหัวแตก เป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่ รอบๆเชิงเขาเป็นที่ตั้งของชุมชนหนาแน่น เนื่องจากตั้งอยู่กลางเมืองพัทลุง ยกเว้นเชิงเขาทางทิศเหนือ มีบ้านเรือนตั้งอยู่น้อย ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทำนาข้าว เป็นเขตควบคุมของสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ถ้ำพระคูหาสวรรค์ตั้งอยู่ทางเชิงเขาด้านทิศตะวันออก ภายในถ้ำได้รับการปรับปรุง และมีการบูรณะที่ขาดหลักวิชามาหลายครั้ง จนทำให้สภาพแวดล้อมศิลปกรรมเสียหายมาก ไม่เหลือความสวยงาม และจิตวิญญาณของแหล่งศิลปกรรมในอดีต
สถานภาพ : ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

ถ้ำวัดคูหาสวรรค์


ขอขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลโบราณสถานพัทลุง (เจี๊ยบ วิดีโอ โทร.01-2754150) เอื้อเฟื้อข้อมูล/ภาพ