ชื่อสถานที่ : วัดเขาเมืองเก่า
ที่ตั้ง : บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
เส้นทางคมนาคม : จากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศเหนือ ตามถนนลาดยางสายพัทลุง-ควนขนุน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีถนนลาดยางแยกไปทางทิศตะวันออก แล้ววกไปทางทิศเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร
ความสำคัญต่อชุมชน : เป็นสถานที่ที่ประชาชนเคารพถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีผลในแง่ทางด้านจิตใจ และมีความสำคัญ ในด้านศึกษาสถาปัตยกรรมท้องถิ่นด้วย
สถานภาพ : ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

วัดเขาเมืองเก่า


ขอขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลโบราณสถานพัทลุง (เจี๊ยบ วิดีโอ โทร.01-2754150) เอื้อเฟื้อข้อมูล/ภาพ