ถ้ำมาลัย

http://www.muanglung.com

     ถ้ำนี้อยู่ในเทือกเขาเแดียวกันกับภูเขาอกทะลุ ถูกค้นพบโดยพระธุดงค์จากภาคอีสาน ชื่อพระมาลัย จึงได้ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบ ภายในถ้ำมีลักษณะกว้างขวางสลับซับซ้อน มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก และมีแอ่งน้ำใสอยู่ตอนในสุดของถ้ำ
     การเดินทางจากสถานีรถไฟประมาณ 2 กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงหมายเลข 4047 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 7-8 จะมีทางลาดยางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร

ข้อมูล/ภาพ : หนังสือ "แค้มป์คาร์ VOL.38 พัทลุง" บ. ชุณหสาส์น พับลิชชิ่ง จก.