สุภาวดี ขาวเผือก
ราชินีกรีฑา

       นางสาวสุภาวดี ขาวเผือก เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2519 เป็นชาวตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีพี่น้อง 4 คน ชาย 3 หญิง 1 เป็นบุตรคนที่ 3 ของนายเอือบ นางเจียม ขาวเผือก
      ประวัติการศึกษา
      -จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดท่าสำเภอใต้
      -จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
      -จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพัทลุง
      -จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ
      ประวัติการเล่นกีฬา
      -เริ่มเล่นกีฬาเมื่ออายุ 8 ปี และเมื่ออายุ 10 ปี ได้เป็นตัวแทนอำเภอเมืองพัทลุงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการวิ่งระยะ 60 เมตร 80 เมตร 100 เมตร และ 4x100 เมตร
     -อายุ 12 ปี เป็นตัวแทนอำเภอเมืองพัทลุง วิ่งระยะ 80 เมตร 100 เมตร และ 4x100 เมตร
     -ตั้งแต่อายุ 13-15 ปี เป็นนักวิ่งระยะกลาง สังกัดโรงเรียนพรหมพินิตบุรี
     -อายุ 15 ปี เป็นตัวแทนจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
     พ.ศ.2538
     -เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเหรียญทองจากการวิ่งประเภท 4x100 เมตร ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยครั้งแรก
     พ.ศ.2540
     -เข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับเหรียญทองจากการวิ่งประเภท 4x100 เมตร
     พ.ศ.2542
     -เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 20 ณ ประเทศบรูไน ได้รับเหรียญทองจากการวิ่งประเภท 200 เมตร 4x100 เมตร ได้รับเหรียญทองแดงจากการวิ่งประเภท 100 เมตร
     พ.ศ.2543
     -เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2000 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑาประเภทวิ่ง 4x100 เมตร
     พ.ศ.2544
     -เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 21 ณ ประเทศมาเลเซีย "เกมิลังเกมส์"
     -ได้รับเหรียญทองกรีฑาประเภทวิ่ง 100 เมตร 200 เมตร 4x100 เมตร และ 4x400 เมตร โดยสามารถทำเวลาทำลายสถิติซีเกมส์วิ่ง 200 เมตร ด้วยเวลา 23.30 วินาที จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมจากการเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ "เกมิลังเกมส์" ครั้งที่ 21 ณ ประเทศมาเลเซีย


จากหนังสือ "คนพัทลุง" เขียนโดย อ.สุทธิชัย หนูนวล
ขอขอบพระคุณ อ.สุทธิชัย หนูนวล เอื้อเฟื้อหนังสือ

กลับสู่หน้าหลัก