ศึกหนักของแม่
ท่านพระครูขันตยาภรณ์
วัดบ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ผู้ที่พิมพ์แจกจ่ายเป็นธรรมทาน" ลุงลอย กรดเต็ม " บ้านสวนโหนด
โอ้วันที่ แม่กำเนิด เกิดลูกรัก
วันศึกหนัก ของแม่ แน่หนักหนา
แม่ไม่รู้ ลูกหญิงชาย หมายเกิดมา
ที่ลืมตา ดูโลก โชคร้ายดี
เลือดของแม่ วันนั้น พลันสูญเสีย
ร่างกายเพลีย พร่องไป ไร้สุขขี
เป็นหรือตาย เสี้ยวหนึ่ง วินาที
ให้ระทม ชีวี มีใครปาน
พอลูกคลอด พ้นครรภา หาพบสุข
แม่ยังทุกข์ ในอุรา หาสุขสานดิ์
กว่าลูกแม่ เติบใหญ่ หลายปีกาล
น่าสงสาร น้ำใจแม่ นั้นแน่นอน
วันเกิดลูก ข้าศึกมา หาแม่พลัน
บัณฑิตหมั่น ตรึกตรอง มองคำสอน
คิดถึงแม่ ให้มาก จากอุทร
ขอวิงวอน สาธุชน โปรดสนใจ
ลูกฉลอง วันเกิด กันเหลือหลาย
ของมากมาย ลูกสั่งโชว์ อวดโตใหญ่
ฉลองหนัก ควักเบี้ย เสียเท่าใด
จะควักให้ แม่บ้าง ห่างเหินจัง
แม่ไถ นาแต่เช้า คอยข้าวห่อ
เมื่อใดหนอ ได้กิน สิ้นความหวัง
แม่ไถนา ลูกไถแม่ มีแต่พัง
แม่ไถนา ลูกไถแม่ มีแต่พัง
แม่ก็ยัง สู้กลำกลืน ฝืนฤดี
หลังแม่ต้อง สู้ฟ้า หน้าสู้ดิน
ลูกแม่ผิน หน้าเมิน เพลินอิตถี
เงินไม่มี แม่ยืมให้ ลูกได้เรียน
ยามเช้าแม่ ขูดมะพร้าว ทำของขาย
ตกยามสาย ลูกขูดแม่ แลหันเหียน
แม่กินข้าว คลุกเคล้า คล้ายอาเจียน
แต่ลูกเปลี่ยน กับแกล้มดี ที่ในบาร์
แม่แต่งกาย ซอมซ่อ ผ้าขาดวิ่น
ลูกแต่งยีนส์ ซื้อใช้ มากมายหา
ซื้อตัวพัน สองพัน ด้วยเงินตรา
ลูกซื้อมา อวดแม่ แค่ช๊อคตาย
ยามลูกเล็ก แม่ปอก ผลไม้ให้
ยามลูกใหญ่ ลูกปอกสิ้น หมดความหมาย
ถึงวันเกิด ของลูก หญิงหรือชาย
ลูกทั้งหลาย จำให้ดี อย่าริพาล
อันน้ำคำ ที่แม่ให้ สูงส่งยิ่ง
น้ำนมสิ่ง ที่แม่ให้ ได้รสหวาน
ของมึนเมา แม่ไม่ให้ ลูกได้ทาน
แต่ลูกพาล ลืมน้ำนม น่าตรมใจ
วันเกิดของ ลูกนั้น มันยิ่งใหญ่
ลูกอย่าทิ้ง คุณแม่ และผลักใส่
ทั้งอาหาร เสื้อผ้า นำพาไป
เงินมอบให้ คุณแม่ ผู้แก่กาย
แม่ไม่ตาย ลูกรอดตาย หมายวันนี้
ข้าศึกมี แม่ชำนะ คำเหลือหลาย
เลือดจะเสีย เพลียใจ ไปมากมาย
ลูกไม่ตาย แม่ปลอดภัย ในสงคราม
ขอวิงวอน ลูกฉลอง ของวันเกิด
อย่าเลยเถิด คิดให้ดี มีคนคนหยาม
กตัญญู กตเวที ธรรมที่งาม
ลูกทำตาม สาธุชน คนดีเอย
 ขอขอบคุณ : น้องสาวพังดาน ผู้พิมพ์

กลับสู่หน้าหลัก