นายดาบตำรวจสนั่น เลื่อนแป้น
ศูนย์รวมของใช้บรรพบุรุษ ม.4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทร.01-7388271
    นายดาบตำรวจสนั่น เลื่อนแป้น อดีตตำรวจตระเวนชายแดน ได้ใช้เวลาหลังเกษียณอายุราชการ เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของบรรพบุรุษในสมัยโบราณ เปิดเป็นศูนย์รวมของใช้บรรพบุรุษบ้านปากประ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาวิถีชีวิตของบรรพชนในอดีตกาล ซึ่งนับว่าเป็นคนเมืองลุงตัวอย่างที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูอีกท่านหนึ่ง
    ศูนย์รวมของใช้บรรพบุรุษบ้านปากประ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประมาณกิโลเมตรที่ 11 บนเส้นทางสายทะเลน้อย-ลำปำ ลักษณะเป็นบ้านทรงไทย 3 หลัง ภายในมีข้าวของเครื่องใช้ในอดีตกว่า 200 ชิ้น จัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่อย่างน่าสนใจ เช่น เครื่องทองเหลือง-โลหะ เครื่องมือการเกษตร เครื่องมือการประมง เครื่องจักรสาน เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น
    ข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้ ส่วนใหญ่ได้รับบริจาคจากญาติพี่น้อง ชาวบ้าน วัด ในชุมชนบ้านปากประ และมีบางส่วนซื้อมาจากร้านรับซื้อของเก่า โดยทุกชิ้น นายดาบสนั่น เลื่อนแป้น สามารถเล่าประวัติความเป็นมาและวิธีใช้สอยได้อย่างละเอียด นอกจากนั้น บางชิ้นยังมีชื่อผู้บริจาคและชื่อบรรพบุรุษเจ้าของเครื่องใช้เหล่านั้นเขียนติดเอาไว้ด้วย
    ตัวอย่างข้าวของเครื่องใช้โบราณที่น่าสนใจ เช่น หนังสือบุตรโบราณอายุกว่า 200 ปี ถ้วยตีนช้าง ไห เนียง จานดินเผาจากเมืองจีนอายุกว่า 700 ปี กระดานไฟโบราณอายุกว่า 100 ปี ตะเกียงเจ้าพายุ เป็นต้น
    แม้ว่าปัจจุบันจังหวัดพัทลุงยังไม่มีพิพิธภัณฑ์สถาน เพื่อเก็บรักษามรดกจากบรรพชนไว้ให้อนุชนรุ่นหลังศึกษา แต่ยังโชคดีที่มีบุคคลอย่าง นายดาบตำรวจสนั่น เลื่อนแป้น และ ชาวบ้านปากประ ที่รู้คุณค่าและหวงแหนสิ่งล้ำค่าเหล่านี้
   

ศูนย์รวมของใช้บรรพบุรุษ จำนวนกว่า 200 ชิ้น

ชามโบราณจากเมืองจีนอายุกว่า 700 ปี

เครื่องมือจับปลา โพงวิดลูกคลัก

เครื่องใช้ทางด้านการเกษตรในอดีต

กระดานไฟโบราณ อายุกว่า 100 ปี

ตะเกียงเจ้าพายุ
 สนใจเข้าชมติดต่อ : นายดาบตำรวจสนั่น เลื่อนแป้น ม.4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทร.01-7388271
 
ขอขอบคุณ : ทีมงานสารคดีสัญจรพัทลุง  บันทึกภาพ : เจี๊ยบ วิดีโอ โทร.074-620516 01-2754150

กลับสู่หน้าหลัก