สัมมาอาชีวะ
ขยันประกอบสัมมาอาชีวะ
ขยันชนะสิ่งชั่วมั่วตัณหา
ขยันพูดแต่สิ่งดีมีเมตตา
ขยันหาความรู้เชิดชูตน
ขยันคิดเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์
ขยันขจัดมวลกิเลสมีเหตุผล
ขยันทำกิจกรรมเพื่อปวงชน
ขยันพ้นการพนันสุขสันต์เอย
อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำน่าขำหนอ
อยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลย
จาก ครูพละ

กลับสู่หน้าหลัก