รวมเพลงร้องเรือ (เพลงกล่อมเด็กภาคใต้)

    ไคเท่โร้เรื่องการร้องเรือให้เด็กแตแรกฟังมั่ง เช่นว่า " ไปครเหอ ไปแลพระนอนกับพระนั่ง นั่งพิงเสาดั้งหลังคามุงเบื้อง เข้าไปในห้องไปแลพระทองเขาทรงเครื่อง หลังคามุงเบื้องทรงเครื่องดอกไม้ใหญ่..... อ่าเอ่อ เหอเอ้อ เหอเอ่อ " พันนิ ถ้าไคเท่โร้แล้วอย่าเก็บไว้แต่สวนนำออกมาเผยให้แลกันมั่งนตะ
คุณชายเขา
  
    " งูเขียวเหอ ตัวเดียวลายพร้อย งูเขียวตัวน้อยห้อยหัวลงมา เด็กนอนไม่หลับกินตับเสียหวา ห้อยหัวลงมาตัวเดียวลายพร้อย ฮาเห้อ ..... เห๊อ เห้อ.... " (หลับบายหนิ)
นายหนูนุ้ย
  
    " ไก่เถื่อนเหอขันเทือนทังบ้าน โลกสาวขี้คร้านนอนห้ายแม่ปลุก ฉวยได้ด้ามขวานแทงวานดังพลุก นอนห้ายแม่ปลุกโลกสาวขี้คร้านการ .....ฮาเห้อ "
บาวแฉ็ง
  
    " นางหงษ์เหอ ร่อนลงกินน้ำในบ่อนา เห็นขนเมิดมา (ฝนอี้ตกแล้ว) นางหงษ์คงคาพาโลกหนี เข้าใต้ร่มไม้ไม้เหอมันหักลงทันที นางหงษ์คงคาพาโลกหนีเข้าใต้ร่มไม้ใหญ่.... อ่าเอ่อ เหอเออ เหอเอ่อ..."
คุณขี้ร้อง
  
    บทนี้จำได้หนอยๆ โถกผิดพันพรือค่อยเท้งก้าแล้วกัน " ฮาเห้อ.......ไก้แจ้เหอ ว่ายน้ำต้อแต้ไปขอเมีย
ขันหมากลอยน้ำเสีย อี้ขอเมียกับไหร.... ฮาเห้อ เหอ เห้อ...
. "
นายหนูนุ้ย
  
    " น้องนอนเหอ นอนให้แน่ ๆ ไปวัดลานแช่ แลพระขั้วเหลน แลไปแลมา พระนั่ง....เลน แลพระขั้วเหลน ....เลนทั้งวัดลานแช่..... ง่าเอ้อเหอเห่อเหอเอ้อ "
คุณชายเขา

กลับสู่หน้าหลัก