นายปลื้ม ชูคง
ประธานกลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว
ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

     นายปลื้ม ชูคง เป็นชาวบ้านคอกวัว ม.1 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง บุคคลผู้นี้เป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว ต.ชัยบุรี และ ชาวตำบลหมู่บ้านใกล้เคียงให้ดีขึ้น โดยการชักจูงชาวบ้านที่ว่างงานไปทำผลิตภัณฑ์จากกะลาเป็นเครื่องประดับ ของที่ระลึก เครื่องตกแต่งบ้านเรือน ฯลฯ จนเป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น แคนนาดา สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ฯลฯ ต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวมาก จนชาวบ้านผลิตให้ไม่ทัน
     ต่อมาก็ได้ตั้งศูนย์รวมหัตถกรรมในครัวเรือน ต.ชัยบุรี ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ในการรวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวส่งลูกค้า
     ผลงานจากการผลิตกะลามะพร้าวเป็นเครื่องประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ ได้รับรางวัลเป็นประจำ อาทิรางวัลพระราชทานที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์เส้นใยพืช จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ บางไทร ฯลฯ และ ในปี 2534 ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นระดับชาติ ในสาขาศิลปะการช่าง ประเภทการฝีมือ และ รางวัลต่างๆ อีกมากมาย จึงนับเป็นบุคคลที่สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน และ สร้างชื่อเสียงให้แก่ชาวพัทลุงที่น่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง
     คติในการทำงาน " ความยากจนขจัดได้โดยความขยันและมุมานะ "
     จากเอกสาร ศูนย์รวมศิลปหัตถกรรมกะลามะพร้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

กลับสู่หน้าหลัก