น้ำตกหนานสูง

http://www.muanglung.com

    น้ำตกหนานสูง ตั้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน-ตำบลคลองทรายขาว ร่วมกับราษฎรได้พัฒนาเส้นทางเข้าสู่น้ำตก เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง น้ำตกหนานสูงนับได้ว่ายังมีสภาพอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้นานาชนิด เนื่องจากยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าสัมผัสมาก่อน เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี ลดหลั่นลงมาตามโขดหินสูง นับสิบชั้น แต่ที่สวยงามคือหนานสูงที่มีน้ำไหลลงมาจากโขดหินสูง เป็นทางยาว นอกจากนั้นยังมีหนานสิ้นปลา และหนานหรูด ซึ่งสามารถเล่นสไลด์ตามความลาดของแผ่นหินได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย
    จังหวัดพัทลุงร่วมกับทาง อบต. จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแถบเทือกเขาบรรทัดแห่งใหม่ แต่จะมีการควบคุมให้ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติจริง ๆ เพื่อให้น้ำตกไม่เสื่อมโทรมและสามารถเป็นต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงชาวพัทลุงได้อย่างยั่งยืน
ขอขอบคุณ : คุณณัฏยา แสงทัศน์ เอื้อเฟื้อภาพ