ประวัติและผลงาน นายพร้อม บุญฤทธิ์
ศิลปินแห่งชาติ ปี 2546 สาขาศิลปการแสดงหนังตะลุง

๑.ประวัติชีวิต
    นายพร้อม บุญฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนสาม ปีกุน ณ บ้านชายห้วย ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปัจจุบัน อายุ ๖๘ ปี เป็นบุตรของนายกรายและนางแปลง บุญฤทธิ์ มีพี่น้อง ๒ คน โดยนายพร้อม เป็นบุตรคนโต นายพร้อม มีภรรยา ๑๑ คน เสียชีวิตไปแล้ว ๔ คน ขณะนี้ยังอยู่กับภรรยาทั้ง ๗ คน มีบุตรธิดาจากภรรยาและบุตรเลี้ยงรวม ๒๓ คน
๑.๑ หน้าที่การงานในปัจจุบันและอดีต
    เป็นนายหนังตะลุง คณะพร้อมน้อย ตะลุงสากล
    อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง ๓ สมัย ( ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๓๑)
๑.๒ สถานที่อยู่ปัจจุบัน
    ครัวตาหลำ ถนนพัทลุง - หาดใหญ่ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
๙๓๐๐๐

๒. การศึกษา
    นายพร้อม บุญฤทธิ์ จบการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนชัยแก้วศึกษา
วัดป่าตอ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๓.ผลงาน
๓.๑ ความเป็นมา
    นายพร้อม สนใจการเล่นหนังตะลุง มาตั้งแต่อายุ ๑๑ ปี เรียนอยู่ชั้น ป.๔ ที่โรงเรียนบ้านแหลมโตนด กลางวันเรียนหนังสือ กลางคืนขอหัดหนังกับพ่อ เพราะพ่อเป็นนายหนังที่มีชื่อเสียง คือหนังกราย ชายแดน หรือหนังพรัด โห อายุประมาณ ๑๕ ปี ก็ไปอยู่นาปะขอ (อำเภอบางแก้วในปัจจุบัน) กับเพื่อนของพ่อ คือนายอินทร์ ชูขาว ด้วยต้องการเป็นลูกศิษย์ของหนังกิ้มเส้ง แต่ต้องผิดหวัง เพราะหนังกิ้มเส้งไม่ยอมรับ ถือว่าเป็นลูกของคู่แข่งขัน แต่ก็พยายามติดตามการเล่นของหนังกิ้มเส้งมาตลอด ต่อมาก็ได้ออกเดินโรง พร้อมลูกคู่ ๔ คน ไปเล่นที่จังหวัดตรัง ครั้งละประมาณ ๓-๔ เดือน จึงกลับบ้านครั้งหนึ่ง จนกระทั่งอายุ ๒๓ ปี พร้อมน้อย ตะลุงสากล ก็มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดและโด่งดังตลอดมา แสดงทั่วทุกจังหวัดในภาคใต้ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคอีสาน บางจังหวัด
๓.๒ ผลงานเรื่องที่ใช้แสดง
    หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล มีเรื่องที่ใช้แสดง ทั้งที่แต่งเอง มีผู้เล่าให้ฟัง มีผู้แต่งให้ จำนวนหลายร้อยเรื่อง ซึ่งบางเรื่องแสดงเพียงครั้งเดียว หรือ สองครั้ง เรื่องที่นำมาแสดงบ่อยและเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย โดยได้บันทึกลงเทปและแผ่นซีดี บางเรื่อง ก็มี ดังนี้
    ๑. ต้นรักดอกโศก ๒. สงครามกับความรัก ๓. น้ำตาคนจน ๔. แสงพยัคฆ์ ๕. สงครามเพื่อสวัสดิภาพ ๖. อาวุธธรรม ๗. ดื้อคำสาป ๘. กรรมสนองกรรม ๙. ยอดสตรี ๑๐. เณรเริง ๑๑. สามชาย ๑๒. นักรักนักรบ ๑๓. ราชินีพยาบาท ๑๔. รักในเรือนทาส ๑๕. สายเลือดสายสวาท ๑๖. พระยุพราชฝาแฝด ๑๗. พระยุพราชของปวงชน ๑๘. พระร่มโพธิ์แก้ว ๑๙. แสงทองแสงธรรม ๒๐. ธิดาฝาแฝด ๒๑. สามแผ่นดิน ๒๒. ขุนโจรใจพระ ๒๓. ขุนพลจอมโหด ๒๔. น้ำใจแม่ ๒๕. แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม ๒๖. สวรรค์ในอกนรกในใจ ฯ ล ฯ
    สำหรับ เรื่อง น้ำใจแม่ ในลำดับที่ ๒๔ เป็นบทประพันธ์ของนายพร้อม บุญฤทธิ์ และได้นำไปสร้างเป็น
ละครโทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง ๗ ไปแล้ว ๒ ครั้ง
๓.๓ ผลงานการแสดง
    หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล ตระเวนเล่นหนังตะลุง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕๗ ปี กว่า ๒๐,๐๐๐ ครั้ง เพราะบางปีเล่นทั้งกลางวันและกลางคืน เล่นหนังตะลุงเพราะใจรัก และชอบสร้างความสนุก ให้ความรู้แก่ผู้ชม มิได้คิดหวังแค่เงินเพียงอย่างเดียว แต่กลับคิดถึงประโยชน์ที่ผู้ชมควรจะได้รับด้วย พร้อมน้อย ตะลุงสากล เป็นหนังตะลุงคณะแรกที่นำเอาดนตรีสากลผสมกับดนตรีหนังตะลุง และเล่นเข้ากันได้อย่างดี
    ตลอดระยะเวลาอันยาวนานดังกล่าว พร้อมน้อย สร้างความบันเทิง ร่าเริงใจไปพร้อมกับสอดแทรกแง่คิด คติธรรมให้แก่สังคม เป็นที่ชื่นชมของประชาชนทั่วไป พร้อมน้อย เป็นผู้ทำให้ "นายหลำ" หรือ "ตาหลำ" โลดแล่นอยู่บนจออย่างมีชีวิตชีวา เสมือนกับคนจริงๆ "นายหลำ"เป็นที่รับรู้ของคอหนังตะลุงว่า นี่คือเอกลักษณ์หรือตัวแทนตัวตนที่แท้ของ"พร้อมน้อย"เลยทีเดียว "นายหลำ"คือ ตัวตลกเอก ดังนั้น เมื่อใครเอ่ยชื่อ นายหลำ ก็คือ การนึกถึงพร้อมน้อย ตะลุงสากล พร้อมน้อย ได้ประชันขันแข่งกับหนังตะลุงและมโนราห์มาแล้วมากมาย ยกเว้น หนังตะลุงเพียง ๒ คณะ ที่ไม่ได้แข่งขัน คือ หนังกั้น ทองหล่อ กับหนังประวิง หัวไทร เท่านั้น นอกนั้นประชันหมด เช่น หนังจูลี้ หนังเคล้าน้อย หนังแปลก หนังจูเลี่ยม หนังแคล้ว หนังหนูปล้อง หนังหลัก หนังพร้อมใหญ่ หนังอิ่มเท่ง หนังจันทร์แก้ว หนังหมุนนุ้ย หนังฉิ้น หนังประทิ่น หนังประเสริฐน้อย หนังสำเนียง หนังกิ้มเนี่ยว หนังนครินทร์ ฯลฯ นอกนั้นก็มีการประชันกับมโนราห์ เช่น มโนราห์พิน พัน มโนราห์ฉลวย มโนราห์ปรีชา มโนราห์แปลก มโนราห์ขำคม มโนราห์หนูพร้อม ฯลฯ
๓.๔ ผลงานด้านบริการสังคม
    หนังพร้อมน้อย เป็นที่ยอมรับของชาวจังหวัดพัทลุงว่า เป็นบุคคลที่มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ช่วยคนยากคนจน ถึงกับซื้อที่ทำกินให้ สร้างบ้านให้ โดยมิได้หวังผลตอบแทน หนังพร้อมน้อย สร้างความดีมาตลอด จากหมู่บ้าน สู่ตำบล จากตำบลสู่อำเภอ จากอำเภอสู่จังหวัด ในที่สุดได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพัทลุง ๓ สมัย ในช่วงที่เป็นผู้แทนราษฎร การแสดงหนังตะลุงจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าลูกคู่กับค่าน้ำมันรถเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานวัด งานโรงเรียน งานส่วนราชการ นอกจากนั้นหนังพร้อมน้อย ยังเป็นวิทยากรให้แก่สถาบัน โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ รวมทั้งการจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังตะลุงขึ้น โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
๓.๕ รางวัล
    ในการแสดงหนังตะลุง หนังพร้อมน้อย ได้รับรางวัลจากการประชันเป็นจำนวนมาก มีทั้งถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล ขันน้ำพานรอง จอหนังตะลุง โคถึก และรถจักรยานยนต์ รางวัลที่มีการประชันกันหลายคณะและถือเป็นรางวัลเกียรติยศอย่างสูง คือการชนะเลิศ ได้รางวัลมงกุฎทองฝังเพชร ในการประชัน ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ และรางวัลต้นศรีตรังทองคำ ในการประชัน ณ สนามโรงเรียนกลึงวิทยา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๗ ซึ่งถือว่าเป็นมงคลที่สูงสุดแก่ชีวิตของหนังพร้อมน้อย ได้รับโล่และเกียรติบัตรอื่นๆ จากอำเภอหาดใหญ่ จากอำเภอควนเนียง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล "ผู้เชี่ยวชาญแห่งหนังตะลุง"

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธพล ชูดำ เลขานุการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เอื้อเฟื้อข้อมูล

กลับสู่หน้าหลัก