ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทะเลหมอกอำเภอกงหรา

ชมรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรทะเลหมอกฯ อ.กงหรา จ.พัทลุง 93160
โทร.074-687040 06-2953763 09-518437


เมนูที่ 1 เย็นฉ่ำวันเดียวเที่ยวกงหรา
    -ถ้ำชนไก่
    -น้ำตกหนานสูง
    -น้ำตกมโนราห์
    -น้ำตกไพรวัลย์
    1 วัน เพียงคนละ 300 บาท

เมนูที่ 2 น้ำราบ
    -หลังเขา
    -น้ำราบ
    -หนานสน
    -ค่ายไม่ไผ่
    -ลูกล้อน
    -เขาหลัก
    3 วัน 2 คืน เพียงท่านละ 1,300 บาท
เมนูที่ 3 ทะเลหมอกบึงกระดุมเงินกระดุมทอง
    -น้ำตกหนานสูง
    -หนานสูง ปากขันธ์
    -ผาผึ้ง (เพิงหิน)
    -จุดสิ้นแสง
    -เขาลูกล้อน
    -ลูกล้อนทะเลหมอก
    3 วัน 2 คืน เพียงท่านละ 1,300 บาท
หมายเหตุ รับ 7-10 คนต่อเมนู
ค่าใช้จ่าย
   -ค่าที่พัก (เต๊นท์พักแรมป
   -ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ
   -ค่าลูกหาบ (ผู้ช่วยถือสัมภาระ)
   -ค่ารถบริการรับ-ส่ง
   -ประกันภันในการเดินทาง

สนใจติดต่อ : ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทะเลหมอกฯ ตั้งอยู่ ณ วัดกงหราใหม่ ม.6 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93160 โทร.074-687040 คุณสามารถ ไชยคง ประธานฯ 06-2953763 คุณอทิตยา ดวงสวัสดิ์ เลขาฯ 09-5184372

ขอบคุณ : เชษฐ์ เขาจิ้งโจ้ ข้อมูล/ภาพ