จุดชมวิวควนเลียบ

บ้านทุ่งเคียน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน


ขอบคุณ : เด็กในควน ข้อมูล/ภาพ