บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2541
นายสด วิปุลานุสาสน์


     วันเดือนปีเกิด
     เกิดวันที่ 8 มกราคม 2485 สถานที่เกิด บ้านสวน หมู่ที่ 12 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
     สถานที่ทำงาน
     สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 67/25 ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.(02) 433-6068, 434-0180-91 ต่อ 204 โทรสาร 435-8956
     ประวัติการศึกษา
     - จบประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
     - จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพัทลุง ในปี 2502
     - จบเตรียมอุดมศึกษา จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พญาไท พระนคร ปี พ.ศ. 2504 (ม.8 รุ่นสุดท้าย)
     - จบปริญญา "กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต" (กส.บ) รุ่นที่ 23 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2511(หลักสูตรปริญญาตรีเกษตรเรียน 5 ปี รุ่นสุดท้าย)
     การศึกษาเพิ่มเติม
     ตลอดเวลาการปฏิบัติงานใน สกย. 30 ปีที่ผ่านมา ได้ผ่านการอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานจัดเป็นการภายใน และเข้าศึกษาสัมมนากับหน่วยงานภายนอกหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรพัฒนานักบริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หลักสูตรเพิ่มเติมโรคและศัตรูพืชจากมหาวิทยาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร MICRO MBA จาก NIDA และล่าสุดได้ผ่านการอบรมหลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาการเกษตร ระดับสูง รุ่นที่ 17 " จากสถาบันพัฒนานักบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมโดย NIDA เช่นกัน นอกจากนี้ได้ผ่านการดูงานพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย
     ชีวประวัติ
     เป็นชาวจังหวัดพัทลุง บุตรของนายกิจจา - นางลัด วิปุลานุสาสน์ (นามสกุลเดิม วงศ์ตั้นหิ้น) บิดามีอาชีพเป็นครูโรงเรียนมัธยม (ร.ร.พัทลุง) หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมแล้ว ได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อชั้นเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ พญาไท พระนคร แล้วสอบเข้าเรียนต่อคณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สาขาสัตวบาล
     ครอบครัว
     - สมรสกับคุณอารี (นามสกุลเดิม แซ่อึ้ง) มีบุตร 3 คน ชาย1 หญิง 2
     - นายเอกสิทธิ์ วิปุลานุสาสน์ ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท ด้าน Aerospace Engineering ที่มหาวิทยาลัยการบิน เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย
     - น.ส. ศิวพร วิปุลานุสาสน์ จบศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เอกภาษาญี่ปุ่น) ปัจจุบันทำงานเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินญี่ปุ่น (JAZ)
     - น.ส.จิรวรรณ วิปุลานุสาสน์ จบปริญญาตรีสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ปัจจุบันทำงานป็นแอร์โฮสเตสสายการบินไทย


ครอบครัว

     หลักในการทำงาน
     พยายามพัฒนาการทำงานของตนเองและทีมงาน โดยถือคติ "ทำงานวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้" การทำงานจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับคนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยให้ความสำคัญกับคนให้มากที่สุด พยายามขจัดปัญหาข้อแย้งต่าง ๆ ในหน่วยงาน โดยยึดถือความโปร่งใสและเป็นธรรมปัญหาใหญ๋ ๆ นำมาย่อยเป็นปัญหาเล็ก ๆ ปัญหาเล็ก ๆ ค่อยขจัดให้หมดไปทีละปัญหา และให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดไป


เฝ้ารับเสด็จพระเทพฯ ขณะเป็นหัวหน้า สนง.กองทุนสวนยาง จ.ตรัง

     ประวัติดีเด่นในการทำงานที่ถือได้ว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ
     หลังจากจบการศึกษาแล้ว ได้สมัครสอบทำงานในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเป็นแห่งแรก โดยตั้งใจจะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการทำสวนยางให้เจ้าของสวนยางในภูมิลำเนาของตนเองและก็ได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ไม่เลือกมาทำงานในจังหวัดนี้เพราะสมัยแรก ๆ เข้าทำงาน เส้นทางที่เข้าไปทำงานสำรวจรังวัดสวนยางร่วมกับคนงาน 1 คน เพื่อช่วยถืออุปกรณ์สำรวจรังวัด การทำงานต้องเดินอยู่ท่ามกลางป่าเขาตลอดปี ด้วยสาเหตุดังกล่าวต่อมาได้มีรุ่นน้องซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 นาย ได้เข้ามาทำงานระยะหนึ่งแล้วลาออกไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ภาพพจน์เก่า ๆ ของจังหวัดพัทลุงในทางลบ เช่น ปัญหากลัวผู้ก่อการร้าย ปัญหาอาชญากรรม ซึ่งมีคดีสะเทือนขวัญบางคดี ตามข้อเท็จจริงแล้วปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นทุกจังหวัดและแท้ที่จริงแล้วพัทลุงเป็นเมืองสงบ มีธรรมชาติ ป้าเขา น้ำตก และทะเลสาบลำปำ ทะเลน้อยที่สวยงาม เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ มีมลภาวะน้อยที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนแรกเริ่มทำงานได้เสี่ยงภัยเข้าปฏิบัติงานในท้องที่อันตรายของพัทลุง(ยุคถังแดง) อยู่เป็นเวลาหลายปี เพื่อช่วยเหลือให้ทุนสงเคราะห์ปลูกสร้างสวนยางให้แก่เกษตรกรได้ทั่วถึง แม้ทางราชการห้ามเข้าเพราะเป็นพื้นที่สีแดงก็ได้ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทำบัตรอนุญาตผ่านเคอร์ฟิวส์เข้าไปทำงานในเวลากลางคืน จนผู้ก่อการร้ายเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสายลับทหาร ถูกจี้ปล้นอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาในเขตคลองพน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของ D.T.C.P., FAO ที่ให้สำนักงานมาทดลองใช้ในหน่วยโสตทัศนศึกษาของ สกย.จังหวัดพัทลุง


นำ อาหาร เสื้อผ้า ไปมอบให้ เงาะป่าซาไก ที่ เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด

     แม้มีอุปสรรคที่ต้องทำงานท่ามกลางการสู้รบระหว่างผู้ก่อการร้ายกับ ตำรวจ ทหาร ก็ไม่ย่อท้อ ได้ปฏิบัติงานภาคสนาม นำนโยบายการปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดี เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่ม 2-3 เท่า เพื่อเพิ่มผลผลิตยาง/ไร่ ของจังหวัดพัทลุงจากเดิม 60-80 กิโลกรัม/ไร่ ได้ปลูกยางพันุ์ดีไปแล้ว 361,933 ไร่ หรือ 65% ของจังหวัด ทำให้มีผลผลิตยางเพิ่มเป็น 180-200 กิโลกรัม/ไร่/ปี รวมผลผลิตประมาณ 60,000- 70,000 ตัน/ปี เป็นมูลค่าประมาณ 800 - 1,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดพัทลุงอยู่ขณะนี้


เงาะป่าซาไก (คนขวาสุด) เดินทางมาเยี่ยมสำนักงาน

     ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน
     การฏิบัติงาน เริ่มต้นตั้งแต่พนักงานภาคสนาม ในปี 2511 เป็นพนักงานสำรวจสวนยาง ชั้น 2 (เทียบเท่าข้าราชการชั้นตรี) จนถึงผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส และเป็นหัวหน้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพังงา จังวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง จนปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (นักบริหาร 9 ) การทำงานได้เน้นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน อบรมสอนงานเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานทุกระดับ ในช่วงที่ปฏิบัติงานในจังหวัดพัทลุง ได้จัดสำนักงานฯ ให้สะอาดอยู่เสมอ มีสวนหย่อม และที่พักประชาชน ผู้มาติดต่อ กว้างขวาง สะอาดตา จนได้รับรางวัลชนะเลิศส่วนราชการดีเด่นระดับจังหวัด ในปี 2537 และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจังหวัดให้เป็น "คนดี ศรีพัทลุง" ในปี 2539 และจะเกษียณอายุราชการในปี 2545


พนังงานจาก สกย.พัทลุง เดินทางมาส่งที่ กทม. เมื่อเข้ามารับตำแหน่ง รอง ผอ.สกย.

     กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ทำมาซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
     ได้ทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ เช่น
     1. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดที่สาธารณะและสิ่งแวดล้อม ได้นำพนักงาน 140 นาย ร่วมมือกับเทศบาล ทำความสะอาด เก็บขยะและปลูกต้นไม้สองข้างทาง และติดป้ายรณรงค์ การทิ้งขยะให้เป็นที่ ตลอดแนวถนนจากสามแยกท่ามิหรำ สามแยกโคกกอก ซึ่งเป็นถนนที่ผ่านหน้าสำนักงาน
     2. ทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดยจัดโครงการวิ่ง สกย. มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนขึ้น มีประชาชนมาร่วมวิ่ง 2,500 คน นำเงินไปช่วยเหลือการศึกษาในโรงเรียนที่ขาดแคลนและห่างไกล
ด้นำรายได้สุทธิจากจากการวิ่งไปบริจาค มอบให้มูลนิธิ วัดบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว เป็นเงินสด 50,000 บาท ซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ให้โรงเรียนห่างไกลในอำเภอปากพะยูน อำเภอแขาชัยสน และอำเภอเมือง


นำอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) ไปมอบให้ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

     3. เป็นประธานชมรมรัฐวิสาหกิจ เพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้วยกัน และนัดหมายพนักงานจากรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ในจังหวัด ร่วมกิจกรรม เพื่อการกุศลต่าง ๆ และร่วมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
     4. เป็นประธานในชมรมการออกกำลังกายโดยใช้รถจักรยานเสือภูเขา และการขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกาย ทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขี่จักรยานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานเพื่อลดมลพิษในตัวเมือง


ร่วมขี่จักรยานเสือภูเขา เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ เขื่อนเขาแหลม จ.กาญจนบุรี

     5. เป็นรองประธานสมาคมชมรมวิทยุจังหวัดพัทลุง เพื่อช่วยเหลือเรื่องข่าวสารต่าง ๆ เพื่อบริการสังคม และในหมู่นักวิทยุสมัครเล่น
     6. ร่วมกับจังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา สกย.41 เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงในงาน "Amazing Talenoi" เพื่อแนะนำสถานท่องเที่ยว "ทะเลน้อย" ให้นักท่องเที่ยวชมนกน้ำ ทำให้จังหวัดมีรายได้จากนักท่องเที่ยว และนำรายได้จากการจัดงานซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนวัดบ้านสวน ต.ควนมะพร้าว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ.เมือง และโรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม หมู่ 4 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา


นำเงินรายได้จากการจัด "สกย.เสือภูเขา 41" ซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ ร.ร.วัดบ้านสวน ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง

     7. ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกจากพนักงานกองทุนฯ สวนยาง ให้เป็นนายกสมาคมกองทุนสวนยาง ซึ่งเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการกีฬา การบันเทิง การศึกษา การกุศลฯ ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสถาบันประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแทนสำนักงานกองทุนฯ สวนยาง สมาคมมีภาระกิจสำคัญที่จะร้อยน้ำใจพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้วกับพนักงานปัจจุบันให้มาร่วมกิจกรรม เพื่อความรักความสามัคคี เพื่อระลึกถึงคุณความดีที่เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมสร้าง สกย. มาจนปัจจุบัน


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารระดับสูง ของ สกย.
เป็นแบบอย่างในการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทย


ขอขอบพระคุณ คุณสด วิปุลานุสาสน์ อดีตรอง ผอ.สกย.
เอื้อเฟื้อ เอกสารและภาพถ่ายประกอบ

กลับสู่หน้าหลัก