หลานตาชู สเต็กเฮาส์
สิริยา คอสเมติคส์
ร้านค้าหนูนุ้ย
เทคคอมเอ็นเตอร์ไพรส์
นสพ.แหลมไท ออนไลน์
ธรรมะจากหลวงพ่อปัญญา
เมืองลุงเรดิโอ
พระเครืองเมืองลุง
เท่งนุ้ยคุยหนุก
เมืองลุงไอที
ร้านคอมพิวเตอร์ 
รวมช่างเมืองลุง
มุมธรรมะและข้อคิด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ 1 ส.ค.44

พัทลุง
เกาะสี่-เกาะห้า

    เกาะสี่ - เกาะห้า ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา เขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่ของนกอีแอ่นทะเลเป็นจำนวนมาก จึงถูกเรียกว่า "เกาะรังนก" เป็นที่ตั้งของถ้ำถึง 78 แห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของนก "อีแอ่น" นกเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง ที่สามารถผลิตรังนกจนได้รับการกล่าวขานจากทั่วโลกว่า "ประเทศไทยคือ 1 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกที่ค้ารังนก และรังนกอีแอ่นของจังหวัดพัทลุงเป็นรังนกที่สวยและมีคุณภาพดีที่สุดในโลก เพราะอยู่ในเขตพื้นที่สามน้ำ คือน้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด

    "เกาะรังนก" หรือหมู่เกาะสี่ เกาะห้า เป็นพื้นที่ไม่มีประชาชนอาศัย แต่เป็นที่อยู่ของประชากรนกอีแอ่นชนิดกินรัง บนพื้นที่ทั้งหมด 7 เกาะ แต่ละเกาะจะประกอบไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่ จำนวน 78 ถ้ำ โดยทั่วไปจะพบนกอีแอ่น จำนวน 3 ชนิด คือ นกอีแอ่นชนิดกินรัง นกอีแอ่นชนิดกินรังตะโพกขาว และนกอีแอ่นชนิดหางสี่เหลี่ยม ทั้งสามชนิดจะพบมากในเอเชีย และเป็นสัตว์คุ้มครอง ตาม พรบ.คุ้มครองสัตว์ ส่วนนกอีแอ่นที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะสี่ เกาะห้า จะเป็นนกชนิดที่ 1 และ 3 นกทั้ง 2 ชนิดนี้ต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นนกชนิดพิเศษ ไม่เกาะกิ่งไม้ สายไฟ ไม่เดิน เนื่องจากมีขาขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในถ้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเล หรือแหล่งน้ำ ใช้ปากเกาะผนังถ้ำ นกบางกลุ่มพบทำรังอยู่ตามอาคาร และจะกินแมลงที่บินอยู่เหนือป่าดิบชื้นเป็นอาหาร    เกาะรังนกนี้เป็นเกาะที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ ณ บริเวณหน้าผาซึ่งเรียกว่า "หน้าผาเทวดา" การเดินทางสามารถเดินทางได้จากท่าเรือตำบลลำปำ หรือท่าเรืออำเภอปากพะยูน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ปัจจุบัน หมู่เกาะสี่ เกาะห้า มีการขอสัมปทานเพื่อนำรังนกเหล่านี้ไปจำหน่าย การเข้าชมเกาะต้องขออนุญาตได้จากบริษัท สัมปทานรังนก อำเภอปากพะยูน


หน้าหลัก