ชื่อสถานที่ : เจดีย์เขาอกทะลุ
ที่ตั้ง : ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
เส้นทางคมนาคม : จากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออก ตามถนนลาดยางสายราเมศวร์-อภัยบริรักษ์ (พัทลุง-ลำปำ) ประมาณ 2 กิโลเมตร มีถนนลูกรังแยกไปทางทิศเหนือเลียบเชิงเขาอกทะลุประมาณ 500 เมตร มีทางเดินเท้าขึ้นภูเขาสูง 245 เมตร
ความสำคัญต่อชุมชน : ซากเจดีย์หักพังเหลือแต่ฐานก่อด้วยอิฐถือปูน ประชาชนนับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และทางราชการได้นำรูปภูเขาและเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง และเป็นหลักฐานที่สำคัญของแหล่งโบราณคดีเขาอกทะลุ
สภาพแวดล้อม : ซากเจดีย์ตั้งอยู่บนยอดเขาอกทะลุสภาพแวดล้อมเป็นพื้นหินราบ องค์เจดีย์ถูกฟ้าผ่ามาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง เนื่องจากไม่มีการติดสายล่อฟ้า เส้นทางขึ้นสู่เจดีย์บางช่วงเป็นหน้าผาสูงชัน ยากแก่การอนุรักษ์และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามได้
สถานภาพ : ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

เจดีย์เขาอกทะลุ

ขอขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลโบราณสถานพัทลุง (เจี๊ยบ วิดีโอ โทร.01-2754150) เอื้อเฟื้อข้อมูล