ล่องแพคลองหูแร่ รื่นรมย์กับสายธารและแมกไม้
ณรงค์ คงคำแก้ว


    พัทลุง มีศักยภาพด้านการเกษตร กิจกรรมต่อเนื่องนอกจากแปรรูปผลผลิตแล้ว สิ่งที่น่าสนใจคือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ขณะนี้หลายพื้นที่กำลังทำ บางแห่งเริ่มทำ หลายชุมชนกำลังเรียนรู้อย่างเข้มข้น หลายชุมชนทำอย่างโดดเดี่ยว แต่ทุกพื้นที่มีสิ่งดีๆ ที่ควรยกย่อง คือความตั้งใจทำ เพราะงานลักษณะนี้ เห็นผลช้ากว่าก่อสร้างถาวรวัตถุ แต่เป็นผลงานอันยั่งยืน ควรภาคภูมิใจและดีใจแทนประชาชนในพื้นที่นั้นๆ เช่น สภาลานวัดตะโหมดทำท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ป่าชุมชนเขาหัวช้าง การเน้นทางวัฒนธรรม ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอป่าบอน องค์กรชุมชนของภาคประชาชนแท้จริง กำลังทำท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนน้ำตกหนานฟ้า น้ำตกแม่แตง และพื้นที่ใกล้เคียง องค์กรชุมชนบ้านพรุพ้อโคกทราย กำลังเข็นเรื่องฝึกรำมโนราห์ ชุมชนใกล้น้ำตกไพรวัลย์ก็เข้าร่วมจัดการการท่องเที่ยวน้ำตกไพรวัลย์ และที่อื่นๆก็กำลังทำ
     อำเภอบางแก้ว ก็กำลังมีสิ่งดีเกิดขึ้น อำเภอนี้มี 3 ตำบล มีถนนเอเชียตัดผ่าน มีทะเลสาบ มีทุ่งนา มีสวนยางพารา มีไร่นาสวนผสม มีสถานที่สำคัญและน่าสนใจหลายแห่ง เช่น การแกะรูปหนังตะลุงชื่อดังและฝีมือดี คือ นายอิ่ม จันทร์ชุมและคณะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป นอกจากนั้นแอ่งน้ำหรือธารหูแร่ ก็ลือชื่อมานานในแง่ของสถานที่พักผ่อน และที่รับประทานอาหาร

    ล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเดื่อ ซึ่งนายวุฒิสาร ธัญญพานิช เป็นประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับคณะจัดให้มีแพล่องคลองหูแร่ ต้นน้ำคลองนี้คือป่าใหญ่แห่งเทือกเขาบรรทัด บริเวณอำเภอตะโหมดและกงหรา โครงการนี้น่าสนใจ จุดเด่นคือตลิ่งสูง 2 เมตร มีรากไม้ระโยงระยาง เถาวัลย์ที่ไต่ต้นไม้ เสียงนกบางชนิดร้องให้ได้ยินอยู่บ้างพอเพลิดเพลิน คลองคดเคี้ยวไปตลอดเส้นทาง นมแมวควายออกดอกสีม่วงกลีบโต บางช่วงมีเด็กๆ เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ผ่านบ้านเรือนไม่กี่หลังแสดงว่าไม่มีการรุกคลอง สภาพน้ำดูใสสะอาดไร้ขยะ มีอยู่บ้างก็ใบไม้กิ่งไม้ กอไผ่ขนาดใหญ่ที่โดนกระแสน้ำพัดพา แพถึงสะพานทางรถไฟ คลองช่วงนี้กว้างกว่า 30 เมตร มีต้นตะแบก ปอ นุ่น ผ่านสะพานโคกขี้แรด บริเวณใกล้เคียงแถบนี้ อบต.ชำนิ ปลอดประสม วิทยากรพิเศษกิจกรรมครั้งนี้ บอกว่า อบต.มีแผนจะก่อสร้างที่ประชุม และที่พักบริการนักท่องเที่ยวด้วย แพถึงจุดหมายที่บ้านสังเขย่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะเดื่อ ซึ่งคลองกว้างที่สุด มีกระชังเลี้ยงปลาทับทิมอยู่หลายกระชัง โปรแกรมล่องแพของ อบต.ท่ามะเดื่อ ในรอบประเดิมจึงจบสิ้นลง ท่ามกลางความประทับใจของผู้ร่วมกิจกรรม แม้จะใช้เวลาเดินทางเที่ยวเดียวประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น
    ผู้สนใจที่เคยไปเยือนหูแร่เพื่อรับประทานอาหาร นั่งพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวและญาติมิตรที่เคารพรัก วันนี้สามารถล่องแพได้อย่างมีความสุขเต็มที่ ในราคาบริการเพียงคนละ 40 บาทเท่านั้น ที่ขอฝากคือ ควรไปเป็นหมู่คณะจะดีกว่า เพราะไม่ต้องรอคนเต็มลำ เนื่องจากแพสามารถบรรจุคนได้ถึง 40 คน แต่ถ้าจะเหมาลำก็ได้ สนใจติดต่อที่ อบต.ท่ามะเดื่อ หรือที่ว่าการอำเภอบางแก้วได้เช่นกัน

ขอบคุณ นสพ.แหลมไท หนังสือพิมพ์เพื่อคุณภาพท้องถิ่น

กลับสู่หน้าหลัก