สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองพัทลุง ประมาณ 25 กม. ห่างจาก องค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ 500 เมตร
    การเดินทาง สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ และรถไฟ
    สภาพทั่วไป เป็นแอ่งน้ำร้อน อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส อยู่บริเวณเชิงเขาชัยสน ประชาชนเชื่อกันว่าเป็นแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ สามารถอาบรักษาโรคผิวหนังได้ อุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นหากได้รับแรงสะเทือน มีน้ำร้อนใหลตลอดเวลา
    สภาพปัจจุบัน ได้รับปรุงปรุงให้เป็นที่ท่องเที่ยว โดยทำการปรับปรุงสถานที่อาบน้ำ บ่อพักน้ำร้อน อาคารที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ก่อสร้างบันใดขึ้นชมถ้ำบริเวณข้างเคียง ก่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้า เหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นครอบครัว
    การให้บริการ บริการที่พัก 600 บาทต่อ 1 คืน อาบน้ำแร่ในสระฟรี มีบริการอาบน้ำแร่ฝักบัว แช่อ่าง ร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ จำนวน 12 ร้าน

    ติดต่อจองที่พักได้ที่
    -องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โทร 0-7469-1405
    -บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนโทร 0-7469-1590,

บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน


ขอขอบคุณ อบต.เขาชัยสน เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพ