บ้านคลองปากประ โฮมสเตย์

โดย ศูนย์รวมของใช้บรรพบุรุษ บ้านชายคลองปากประ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทร.01-7388271


    

    ผู้จัดขอเสนอการท่องเที่ยวไปไหว้พระตามวัดและการท่องเที่ยวทางเรือ รวม 2 วัน 1 คืน มีที่พักแบบ HOME STAY โดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คือ
1.ทางบก โดยทางรถยนต์
2.ทางน้ำ โดยใช้เรือหางยาว

    คณะฯ เดินทางถึงที่พักก่อนเวลา 10.00 น. เก็บสัมภาระไว้ที่พักทำภาระกิจส่วนตัวเสร็จ ผู้จัดจะบรรยายสรุปการเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่ที่จัดไว้

     การเดินทางโดยทางรถยนต์
     จุดที่ 1 เมื่อคณะฯ เดินทางถึงที่พักวันแรก เสร็จภาระกิจแล้วคณะขึ้นรถ พร้อมด้วยผู้บรรยาในท้องที่ 1 คน ร่วมไปกับคณะฯ ด้วย รถออกจาก HOME STAY ไปทางทิศใต้ริมทะเลสาปลำปำไปตลอดแนว รถผ่านเข้าถนนสายลำปำ-พัทลุง ข้ามสะพานไปถึงจุด พระสองพี่น้องที่มีประวัติของนางเลือดขาวสร้างมากว่า 700 กว่าปี รถจะหยุดให้คณะฯ ลงกราบไหว้แล้วชมหลักเมืองพัทลุง เสร็จภาระกิจตรงนี้ขึ้นรถ ประมาณ 15-20 นาที
     จุดที่ 2 คณะฯ จะไปที่วัดเขียนบางแก้ว ที่เป็นวัดที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และชมเจดีย์ สมัยศรีวิชัยสร้างมาพันกว่าปี และชมของใช้บรรพบุรุษพิพิธภัณฑ์ เป็นของใช้เครื่องปั้นดินเผาในสมัยต่างๆ ได้จากทะเลสาบลำปำ เสร็จภาระกิจ
     จุดที่ 3 คณะฯ ขึ้นรถกลับทางเดิมไปชมเมืองเก่าลำปำสมัยอยุธยา และเข้าชมพระโบราณวัดวังที่อยู่ใกล้กัน มีการบรรยายเสร็จภาระกิจตรงนี้ คณะขึ้นรถ

     

     จุดที่ 4 เมื่อคณะฯ ขึ้นรถ รถจะวิ่งไปตามถนนลำปำ-ตลาดสี่กั๊ก (ตลาดพัทลุง) ไปหยุดร้านอาหารเพื่อให้คณะฯ ลงรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งการรับประทานอาหารกลางวันที่จุดนี้นั้น คณะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง เมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหารแล้วขึ้นรถต่อไป
     จุดที่ 5 รถจะผ่านตัวเมืองพัทลุงไปยังศูนย์หัตถกรรมกะลามะพร้าวตำบลชัยบุรี รถหยุดให้คณะฯ ลงซื้อของกลับบ้านใช้เวลา 30 นาที เสร็จภาระกิจตรงนี้แล้วขึ้นรถไปยังจุดต่อไป
     จุดที่ 6 รถจะพาคณะไปวัดบ้านสวน เพื่อขึ้นชมเจดีย์ที่ชาวมาเลเซียสร้างถวายไว้ในวงเงินเกือบ 50 ล้าน และได้ขึ้นไปชมเจดีย์ได้ถึง 3 ชั้น หรือหาคณะฯ ต้องการพระเครื่องก็สอบถามผู้ดูแลได้
     จุดที่ 7 คณะขึ้นรถไปวัดป่าตอ ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่อนุรักษ์ป่าไม้และของใช้บรรพบุรุษที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก มีการบรรยายเสร็จภาระกิจจุดนี้คณะฯ ขึ้นรถ
     จุดที่ 8 คณะฯ ขึ้นรถไปวัดดอนศาลา วัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรัชทายาทได้เสด็จมาหลายครั้ง เพราะเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมามาก ผู้ดูแลจะมีการบรรยาย เสร็จภาระกิจ
     จุดที่ 9 คณะฯ ขึ้นรถไปวัดเขาอ้อวัดนี้จะมีรอยพระพุทธบาทและอ่างแช่เครื่องยาอาคมที่อยู่บนเขา เดินขึ้นไปประมาณ 300 เมตร มีอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดพัทลุง เสร็จภาระกิจ
     จุดที่ 10 คณะฯ ขึ้นรถไปสู่บ้านทะเลน้อย รถหยุดที่ตลาดนัดตอนเย็น เพื่อให้คณะฯ ลงซื้อของกินของใช้ประมาณ 30 นาที คณะฯ ขึ้นรถกลับสู่ที่พัก หมดภาระกิจวันแรก

     การท่องเที่ยวริมฝั่งทะเลน้อย
     จุดเริ่มต้น เมื่อคณะฯ พักอยู่ที่ HOME STAY บ้านชายคลอง ตื่นเวลา 05.00 น. ทำภาระกิจส่วนตัวเสร็จ รับประทานอาหารว่าง กาแฟ เสร็จ เดินไปลงเรือที่เตรียมไว้ในเวลา 06.00 น. เมื่อเรือออกสู่ปากอ่าวทะเลสาปลำปำ จะเป็นสิ่งที่ท่านประทับใจที่สุด คือ ดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นจากฝั่งทะเลตะวันออกที่สวยงามที่สุด แล้วเมื่อเรือวิ่งไปก็จะเห็นร้านยอยักษ์เต็มไปหมดในบริเวณปากอ่าว ที่ตัดกับแสงดวงอาทิตย์ในยามเช้าตรู่ และมี นกเหนี่ยว นกรุ้ง นกกระยาง และอีกมากที่บินออกหากินในยามนั้น ขอให้ท่านได้นึกภาพตอนช่วงนั้นว่าก่อนดวงอาทิตย์จะมีแสงแดดนั้น ภาพต่างๆ ที่ได้เห็นนั้นจะเป็นภาพที่ประทับใจจากการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถลืมได้
     จุดที่ 2 เมื่อผ่านจุดเริ่มต้นไปแล้ว เรือจะผ่านที่ทำการสวนพฤษศาสตร์ ที่มีศาลาสร้างลงในทะเลเพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นพักผ่อน
     จุดที่ 3 เรือจะผ่านไปเรื่อยๆ คณะฯ จะได้เห็นนกนานาชนิด ที่อยู่ตามรากไม้ไปตลอดแนวหรือบางโอกาสจะเห็นลงแสมออกหากินบริเวณนั้นด้วย
     จุดที่ 4 เรือจะไปหยุดที่ทำการห้ามล่าแหลมดิน เพื่อให้คณะฯ ขึ้นจากเรือเปลี่ยอริยาบทที่นั่งมาในเรือที่เมื่อยล้ามาชมธรรมชาติ โดยมีวิทยากรบรรยายแล้วลงเรือ
     จุดที่ 5 เรือจะวิ่งไปตามริมฝั่งไปเรื่อยๆ จะเห็นควายทะเลและนกนานาชนิดที่เกาะอยู่บนหลังควาย บ้างหากินบริเวณนั้นๆ จนบอกไม่ได้ว่ามีนกกี่ชนิดไปจนถึงคลองบ้านกลาง เรือหยุดให้คณะฯ ขึ้นขมถนนสายใสกลิ้ง-ไปอำเภอระโนด คณะฯ จะได้เห็นนกที่ออกหากินริมถนนไปตลอดแนว เช่น นกกระสา นกอีโก้ง นกพริก นกกระยางควาย มีหลายชนิดที่ไม่สามารถบอกได้ทั้งหมด เสร็จการบรรยายคณะฯ ลงเรือ
     จุดที่ 6 เรือจะวิ่งไปตามคลองบ้านกลางไปสู่ทะเลน้อยบริเวณนี้เมื่อคณะฯ ได้เห็นนาบัวแดง ที่มีดอกบานสะพรั่งในยามเช้าที่สวยงามหาดูที่ไหนไม่ได้ในภาคใต้ เรือจะวิ่งไปตามทางเรือ และพบกับดอกบัวแดง บัวขาวและดอกบัวหลวงจนไปถึงศาลากลางทะเลน้อย เรียกว่า ศาลาคลองนางเรียม เรือหยุดเพื่อให้คณะฯ ได้ชมธรรมชาติและนัดอีกครั้งหนึ่ง จะมีผู้บรรยายประวัติความเป็นมาของคลองนางเรียมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทวดตาขุนดำที่เป็นจระเข้ เสร็จบริเวณนี้ คณะฯ ลงเรือต่อไป
     จุดที่ 7 เมื่อคณะฯ ลงเรือเรือจะวิ่งไปตามร่องเรือเวียนริมฝั่งทะเลน้อยด้านทิศเหนือจนหมด ซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อาศัยของนกนานาชนิด ผ่านไปเรือจะไปหยุดที่หน้าตำหนักบ้านทะเลน้อย เพื่อให้คณะฯ หาของกินของใช้ประมาณ 30 นาที แล้งลงเรือต่อไป
     จุดที่ 8 เมื่อคณะฯ ลงเรือ เรือจะวิ่งเข้าไปทางคลองญวน ผ่านป่าพรุและดอกกรอยคลอง แต่มีบางโอกาสเรือจะวิ่งออกไปสู่คลองบ้านปากประแล้วเรือจะไปจอด ณ ที่คณะฯ ลงเรือจากจุดเริ่มต้น
    หมดภาระกิจในการท่องเที่ยวทางเรือ คณะฯ ขึ้นไปพักเพื่อเตรียมตัวอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัยตามสมควร แล้วเตรียมขึ้นรถกลับบ้านหรือแล้วแต่ทัวร์จะแวะชมสถานที่ใดนั้น เป็นหน้าที่ของทัวร์ ทางฝ่ายผู้จัดขอลาจากัน ณ ที่บ้านของผู้จัด

    สำหรับการใช้บริการรวม 2 วัน 1 คน มีดังนี้
    -ค่าอาหาร
    -ค่าเรือบริการ
    -ค่าบริการที่พัก
    -และอื่นๆ
    รวมคนละ 700 บาทต่อคน โดยไม่รวมค่ารถบริการของคณะฯ

    สนใจติดต่อสอบถาม : ด.ต.สนั่น เลื่อนแป้น ผู้จัดการฝ่ายดำเนินการ HOME STAY บ้านคลองปากประ โทร.01-7388271

    รายการอาหาร
    1.แกงเลียงผักรวมเป็นผักธรรมชาติในทะเล รวมสายบัวแดง
    2.แกงเหลืองสายบัวหลวง ปลาน้ำจืด เช่น ปลากด
    3.ข้าวยำปักษ์ใต้
    4.แกงไตปลา
    5.ทอดปลาตัวเล็กสมุนไพร
    6.แกงคั่วกลิ้งหมู เนื้อ หรือ หมูป่า
    7.น้ำพริกบูดู ปัตตานี
    8.แกงเผ็ดสมุนไพรของชาวบ้าน
    9.ต้มกะทิปลาเค็มกับก้านบัวแดง
   10.ต้มขมิ้นไก่บ้าน
   11.ยำปลาแห้งลูกปลาเล็กกับมะม่วงดิบ
   12.ต้มปลาหมอขมิ้นมะขามสด
   13.ต้มซี่โครงหมูมะขามอ่อน
   14.ขนมจีนชาวเล
   15.ผัดสะตอเปรี้ยวหวาน
   16.ยำถั่วพลู ใบบัวบก ก้านบัวแดง และหัวปลีกล้วย
   17.ต้มหนางหมู หยวกกล้วย รสเปรี้ยวหอม
   18.แกงเผ็ดบ้านปลาตามธรรมชาติ
   19.น้ำพริกมะขามสด
   20.ต้มยำกุ้งตามธรรมชาติกับมะขามสด
   อาหารพื้นบ้านจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
   *ข้าวห่อกล่องละ 25 บาท