บัญญัติ ๓ ประการ
     ท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน ผมต้องมาปลุกกระแส สำหรับท่านทั้งหลาย ไม่ใช่กระแสเสียง ไม่ใช่กระแส คลื่นมนุษย์ แต่เป็นกระแสจิต กระแสจิต ที่จะปลุกสำนึก ให้พวกเรา ได้หันมาต่อสู้ กับชีวิต เพื่อจะ ผ่านพ้นวิกฤติได้นั้น อย่าไปมองใครเลย มองมาที่ตัวเรา นี่แหละ ถ้าตัวเรา ไม่มีกระแสจิต ที่จะต่อสู้ รับรองว่า ไปไม่รอดแน่
     สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่อยากจะบอกท่านทั้งหลาย ให้มีการต่อสู้กัน ณ ขณะนี้ เป็นสูตรแห่งชีวิต ภาวนา ไว้ให้ขึ้นใจ สำหรับคนไทยทุกคน
     ขยัน ไม่ขยาด
     ประมาณ ไม่ประมาท
     ประหยัด ไม่ประชัน
     "ขยัน" สิท่าน "ปู" มันมีแต่ก้าม มันมีแต่ขา ไม่มีเครื่องมือเลย ไม่มีมันสมองเลย มันยังขุดรู อยู่เองได้ ให้ลูกหลานอยู่ได้ เพราะปูขยัน เพราะฉะนั้น เราจงเอาอย่างปู ที่มันขุดรูอยู่เองได้ อย่าเอาอย่าง "งู" ที่เที่ยวไปปล้นจี้ คนอื่นเขา ดังนั้น อย่ากลัวแสงแดด "แดดออกมา ออกมาสู้กับแดด" "หนาวมา มาสู้กับหนาว" "ลมมา มาสู้กับลม" คนขยันเท่านั้น ที่จะหาทรัพย์ได้ คนขยาดหาทรัพย์ไม่ได้
    ดังนั้น "คนขยัน" คือ "ไม่หงอยเหงา ไม่เศร้าสร้อย ไม่คอยโชคชะตา ไม่รอเทวดามาช่วย" ความขยัน ที่เกิดขึ้นในตัวเรานั้นคือ "เทวดา" ที่จะมาช่วยเรา "ประมาณ ไม่ประมาท" ประมาณชีวิตของตนเอง ประมาณรายรับ ประมาณรายจ่าย
    งบประมาณแห่งชีวิต งบประมาณแห่งการใช้จ่ายนั้น จัดการกันไว้อย่างไร ต้องประมาณทุกคน ถ้าทุก คนประมาณได้แล้ว "ไปรอด" แต่ทุกวันนี้ เราประมาทกระมัง พ่อแม่ ปิดบังความจริงต่อลูก ไม่ให้ลูกประมาณเลย แต่ให้ลูกประมาท "เรียนไปเถอะลูก อย่ากลัวเลย" ทั้งๆ ที่พ่อแม่ ไปกู้หนี้ยืมสิน อย่างนี้ก็ไม่ถูก ดังนั้น "ทุกคน ต้องประมาณ ไม่ประมาท" "ประหยัด ไม่ประชัน" มีพระท่านพูดไว้ว่า...
     มีเงินเพลินจ่ายสบายจิต บทมีไม่คิดดูหลังหน้า
     ทำหน้าใหญ่ใจกว้างทางช้างมา พอหมดเงินง้ำหน้าอุราโรย
     เราอยากประชัน ประชันกิน ประชันแต่ง เท่าไรเท่ากัน กินเท่าไรเท่ากัน แต่งตัวเท่าไรเท่ากัน อย่าเลยท่านทั้งหลาย "ประหยัดต้องเท่าไรเท่านั้น" พระสงฆ์...โยมเอาอาหารมาให้ฉัน ท่านพูดว่า "โยม...อย่าทุกข์ ใจเท่าไรเท่านั้น ฉันได้" โยมเอาผ้ามาถวาย "โยม...เท่าไรเท่านั้น นุ่งห่มได้" หน้าตาแสดงถึงความยินดี
     ดังนั้น จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักถึงข้อนี้ว่า ณ ขณะที่วิกฤติเศรษฐกิจอย่างนี้ ภาวนาให้ขึ้นใจ
     ขยัน ไม่ขยาด
     ประมาณ ไม่ประมาท
     ประหยัด ไม่ประชัน
ด้วยความปรารถนาดีจาก ครูพละเจ้าเก่า

กลับสู่หน้าหลัก